240 1 ΓΡ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2902010 Γ/ΣΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ  
2914010 Γ/ΣΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ  
2902020 Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ  
2952010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ  
2964010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Α,Β  
2952020 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ