241 2 ΓΡ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2908010 Γ/ΣΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ  
2908020 Γ/ΣΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ  
2908021 Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
2905090 Γ/ΣΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ  
2905010 Γ/ΣΙΟ ΝΑΞΟΥ  
2905050 Γ/ΣΙΟ ΣΚΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ  
2905080 Γ/ΣΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ  
2905020 Γ/ΣΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ  
2955010 ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ  
2955020 ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ  
2990090 ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΟΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ  
2958010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΑΜΟΡΓΟΥ  
2958021 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
2955090 ΤΑΞ ΛΥΚ.ΓΥΜ ΔΟΝΟΥΣΑ  
2955095 ΤΑΞ ΛΥΚ.ΓΥΜ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ