242 3 ΓΡ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2903090 Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΦΗΣ  
2913015 Γ/ΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ  
2903010 Γ/ΣΙΟ ΘΗΡΑΣ  
2913017 Γ/ΣΙΟ ΘΗΡΑΣΙΑΣ  
2911010 Γ/ΣΙΟ ΙΟΥ  
2913016 Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ  
2911090 Γ/ΣΙΟ ΣΙΚΙΝΟΥ  
2904080 Γ/ΣΙΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ  
2953010 ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ  
2961010 ΛΥΚΕΙΟ ΙΟΥ  
2953090 Τ ΓΥΜΝ ΛΥΚ ΑΝΑΦΗΣ  
2961090 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΣΙΚΙΝΟΥ