243 4 ΓΡ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2904090 Γ/ΣΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥ  
2904010 Γ/ΣΙΟ ΜΗΛΟΥ  
2915010 Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ  
2910010 Γ/ΣΙΟ ΣΙΦΝΟΥ  
2954010 ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ  
2954090 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΚΙΜΩΛΟΥ Α,Β,Γ  
2965010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΣΕΡΙΦΟΥ Α,Β,Γ  
2960010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΣΙΦΝΟΥ