245 ΓΡ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1003010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
1005010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ  
1055010 1ΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  
1053010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
1003020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
1005015 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ  
1053020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
1003090 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
1012010 Γ/ΣΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ  
1008010 Γ/ΣΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ  
1005035 Γ/ΣΙΟ ΖΙΠΑΡΙΟΥ ΚΩ  
1012015 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΣΠΕΡ.  
1005030 Γ/ΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ  
1012016 Γ/ΣΙΟ ΚΩ ΕΣΠΕΡ.  
1006020 Γ/ΣΙΟ ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ  
1003060 Γ/ΣΙΟ ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
1006010 Γ/ΣΙΟ ΛΕΡΟΥ  
1010010 Γ/ΣΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ  
1011010 Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ  
1062010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ  
1056010 ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΡΟΥ  
1061010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ  
1053060 Τ. ΛΥΚ.ΓΥΜΝ ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
1057090 Τ. ΛΥΚ.ΓΥΜΝ ΤΗΛΟΥ  
1058010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ  
1060010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΝΙΣΥΡΟΥ  
1062015 Τ.ΛΥΚ.ΕΣΠ ΓΥΜΝ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
1062016 Τ.ΛΥΚ.ΕΣΠ ΓΥΜΝ. ΚΩ