246 Δ/ΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2801010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
2851010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
2801020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
2851020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
2850050 3Ο Τ Ε Ε ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  
2801050 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
2851050 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
2801055 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
2851055 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
2801057 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
2811010 Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
2801060 Γ/ΣΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ  
2801030 Γ/ΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ  
2801035 Γ/ΣΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ  
2801075 Γ/ΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ  
2801036 Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΣΠ  
2801070 Γ/ΣΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ  
2806010 Γ/ΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  
2807010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ  
2806050 Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  
2810010 Γ/ΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ  
2809010 Γ/ΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ  
2861010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
2851030 ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ  
2856010 ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  
2857010 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ  
2859010 ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ  
2851035 Τ Λ ΓΥΜΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ  
2861015 Τ Λ ΓΥΜΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4ΟΥ ΕΣΠ  
2860010 Τ Λ ΓΥΜΝ ΣΟΦΙΚΟΥ