247 ΓΡ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2840070 1Ο Τ Ε Ε ΚΙΑΤΟΥ  
2840075 1Ο Τ Ε Ε ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  
2805010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ  
2805020 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  
2890070 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ  
2805040 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ  
2805021 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  
2801040 Γ/ΣΙΟ ΒΕΛΟΥ  
2803010 Γ/ΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ  
2804010 Γ/ΣΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ  
2808010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΙΑΝΩΝ  
2805015 Γ/ΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΕΣΠΕΡ  
2802010 Γ/ΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ  
2805060 Γ/ΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ  
2851040 ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ  
2853010 ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ  
2854010 ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ  
2855010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ  
2855020 ΛΥΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  
2858010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ