251 2 ΓΡ ΑΧΑΙΑΣ
602010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ  
652010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ  
602020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ  
652020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ  
602040 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ  
602045 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ  
616010 Γ/ΣΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΙΓΙΟΥ  
602046 Γ/ΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΕΣΠΕΡ  
609010 Γ/ΣΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ  
610010 Γ/ΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  
609020 Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ  
603010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  
602030 Γ/ΣΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ ΑΧΑΙΑΣ  
611010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ  
611040 Γ/ΣΙΟ ΨΩΦΙΔΑΣ ΑΧΑΙΑΣ  
659010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ  
660010 ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  
659020 ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ  
653010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  
652030 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ ΑΧΑΙΑΣ  
661010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ  
666010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ Α,Β