252 3 ΓΡ ΑΧΑΙΑΣ
601057 10ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
651052 10ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
601051 11ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
601052 12ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
601095 14ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
601098 17ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
601099 18ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
601100 18ΟΝ ΓΥΜ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΦΩΝ  
601120 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ  
601701 20ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
601703 22ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
601121 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ  
651020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
601040 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
651040 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
601060 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
651060 5ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
651065 5ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΑΔ  
601081 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
651081 8ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
615010 Γ/ΣΙΟ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ  
601058 Γ/ΣΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΑΧΑΙΑΣ  
604010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ  
604020 Γ/ΣΙΟ ΛΑΚΟΠΕΤΡΑΣ  
606010 Γ/ΣΙΟ ΛΑΠΑ ΑΧΑΙΑΣ  
607010 Γ/ΣΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΑΧΑΙΑΣ  
607090 Γ/ΣΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ  
616015 Γ/ΣΙΟ ΟΜΒΡΥΑ ΠΑΤΡΑΣ  
614010 Γ/ΣΙΟ ΡΙΟΛΟΥ  
606020 Γ/ΣΙΟ ΣΑΓΕΙΚΩΝ ΑΧΑΙΑΣ  
601705 Γ/ΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΕΙΟΥ  
651003 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ  
665010 ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ  
651058 ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ  
654010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ  
656010 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΙΑΣ  
657010 ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΑΧΑΙΑΣ  
651120 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ  
665100 Τ Λ 18ΟΥ ΓΥΜΝ ΚΩΦΩΝ ΠΑΤΡΩΝ  
664010 Τ Λ ΓΥΜΝ ΡΙΟΛΟΥ