253 Δ/ΝΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
1401010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1451010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1401020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1451020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1490030 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1401021 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1401025 Γ/ΣΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1402010 Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1401030 Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ  
1403010 Γ/ΣΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1404010 Γ/ΣΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1401022 ΓΥΜΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚ  
1451009 Ε Π Λ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1451022 ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚ  
1451030 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1440030 Τ Ε Λ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1450040 Τ Ε Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
1452010 Τ.Λ ΓΥΜ. ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ