255 Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
1501032 04ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  
1540051 1Ο Τ Ε Ε ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  
1540050 1Ο Τ Ε Ε ΠΥΡΓΟΥ  
1501010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  
1551010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  
1501020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  
1551020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  
1501030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  
1551025 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  
1590050 4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  
1501033 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  
1504020 Γ/ΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙ  
1516020 Γ/ΣΙΟ ΓΟΥΜΕΡΟΥ ΗΛΕΙΑΣ  
1501040 Γ/ΣΙΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ  
1505010 Γ/ΣΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ  
1505020 Γ/ΣΙΟ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ  
1501060 Γ/ΣΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ  
1501038 Γ/ΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
1551038 Τ Λ ΓΥΜΝ ΠΥΡΓΟΥ ΕΣΠ