259 Δ/ΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
301010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ  
351010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ  
350070 2Ο Τ Ε Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
301020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ  
351020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ  
350075 3Ο Τ Ε Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
301030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ  
351030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ  
351009 4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
390060 5Ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
302020 Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ  
302010 Γ/ΣΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  
311010 Γ/ΣΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ  
305030 Γ/ΣΙΟ ΔΑΡΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  
304010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  
305010 Γ/ΣΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ  
306010 Γ/ΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ  
316010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΣΤΑΝΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  
306050 Γ/ΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΥΡΟΥ  
301040 Γ/ΣΙΟ ΤΕΓΕΑΣ  
301001 Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  
301060 Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
301055 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
352010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  
354010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  
355010 ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ  
351011 ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ  
356010 ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ  
351040 ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ  
390065 ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
340070 Τ Ε Ε ΑΣΤΡΟΥΣ  
340080 Τ Ε Ε ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ  
340060 Τ Ε Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ