263 Δ/ΝΣΗ ΑΙΤΩΛΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
150152 1Ο Τ Ε Ε ΚΑΤΟΧΗΣ  
102010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
109010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  
152010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
159010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  
150150 2Ο Τ Ε Ε ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
150120 2Ο Τ Ε Ε ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  
102020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
109020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  
152020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
159020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  
109090 Γ/ΚΟ Π/ΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ  
102030 Γ/ΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ  
120010 Γ/ΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΝ  
104010 Γ/ΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ  
111030 Γ/ΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ ΜΙΚΤΟΝ  
115010 Γ/ΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ  
111020 Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΙΚΤΟΝ  
111010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
152030 ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ  
154010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ  
165010 ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ  
161010 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ