266 Δ/ΝΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
3440030 1Ο Τ Ε Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
3401010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
3451010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
3450040 2Ο Τ Ε Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
3401020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
3451020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
3403010 Γ/ΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  
3402010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΥΑΣ  
3401025 Γ/ΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚ  
3404010 Γ/ΣΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
3405010 Γ/ΣΙΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  
3452010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  
3451025 ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
3454010 ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ  
3453010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Α,Β