267 Δ/ΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2001077 10ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2040040 1Ο Τ Ε Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2001010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2051010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2040041 2Ο Τ Ε Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
2001020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2051020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2040042 3Ο Τ Ε Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2001021 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2051021 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2050050 4Ο Τ Ε Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2001040 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2051040 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2050055 5Ο Τ Ε Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2001070 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2051070 5ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2050056 6Ο Τ Ε Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2001071 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2001072 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2051009 8Ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2001073 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2090040 9Ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2001075 9ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2001060 Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ  
2001081 Γ/ΣΙΟ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2001050 Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
2001030 Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΩΣ. ΠΕΙΡΑΜ  
2090041 ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
2051060 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2051030 ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧ  
2051001 ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ  
2001035 ΜΟΥΣΙΚ ΓΥΜΝ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ