268 ΓΡ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2001078 10ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2016090 Γ/ΣΙΟ ΒΡΟΣΙΝΑΣ  
2011010 Γ/ΣΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ  
2002010 Γ/ΣΙΟ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ  
2003010 Γ/ΣΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ  
2014010 Γ/ΣΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ  
2006010 Γ/ΣΙΟ ΖΙΤΣΗΣ  
2015090 Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΥΩΝ  
2012090 Γ/ΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2008010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ  
2012010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ  
2009020 Γ/ΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ  
2004010 Γ/ΣΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ  
2012070 Γ/ΣΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2018010 Γ/ΣΙΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ  
2005010 Γ/ΣΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ  
2001076 Γ/ΣΙΟ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ  
2012060 Γ/ΣΙΟ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩ  
2012050 Γ/ΣΙΟ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2003020 Γ/ΣΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ  
2001061 Γ/ΣΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2015010 Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
2007010 Γ/ΣΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ  
2009010 Γ/ΣΙΟ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  
2010010 Γ/ΣΙΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ  
2002070 Γ/ΣΙΟ ΤΥΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2017010 Γ/ΣΙΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ  
2001079 Γ/ΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ  
2052010 ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ  
2053010 ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ  
2064010 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ  
2056010 ΛΥΚΕΙΟ ΖΙΤΣΗΣ  
2062010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
2054010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ  
2055010 ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ  
2059010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  
2040070 Τ Ε Ε ΚΟΝΙΤΣΑΣ  
2040045 Τ Ε Ε ΜΕΤΣΟΒΟΥ  
2061010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ  
2058010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ  
2057010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ  
2060010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ  
2067010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ