269 Δ/ΝΣΗ ΑΡΤΑΣ
440030 1Ο Τ Ε Ε ΑΡΤΑΣ  
450050 1Ο Τ Ε Ε ΦΙΛΟΘΕΗΣ  
401010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ  
451010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  
450040 2Ο Τ Ε Ε ΑΡΤΑΣ  
401020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ  
451020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  
401030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ  
451030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  
401031 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ  
451031 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  
401032 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ  
408040 Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  
402010 Γ/ΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ  
408010 Γ/ΣΙΟ ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ  
404010 Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  
410050 Γ/ΣΙΟ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ  
403010 Γ/ΣΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ  
401040 Γ/ΣΙΟ ΓΡΑΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΡΤΑΣ  
406010 Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ  
413010 Γ/ΣΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ  
407010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΗΣ  
412010 Γ/ΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟΥ ΑΡΤ  
411010 Γ/ΣΙΟ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ  
405010 Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ  
403040 Γ/ΣΙΟ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ  
413020 Γ/ΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  
451009 Ε Π Λ ΑΡΤΑΣ  
452010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ  
458010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ  
454010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  
453010 ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ  
456010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ  
457010 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ  
462010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟΥ ΑΡΤ  
440035 Τ Ε Λ ΑΡΤΑΣ ΝΥΚΤΕΡ