270 Δ/ΝΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
4001010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
4004010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ  
4051010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
4054010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ  
4001020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
4004020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ  
4051020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
4054020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ  
4001030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
4001035 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
4005090 Γ/ΚΟ Π/ΜΑ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ  
4007010 Γ/ΣΙΟ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ  
4002010 Γ/ΣΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ  
4006010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ  
4005010 Γ/ΣΙΟ ΛΟΥΡΟΥ  
4008010 Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  
4009010 Γ/ΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
4003010 Γ/ΣΙΟ ΠΑΡΓΑΣ  
4051009 ΕΠΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
4052010 ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ  
4056010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ  
4055010 ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ  
4053010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ  
4040060 Τ Ε Λ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ  
4040030 Τ Ε Λ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
4040050 Τ Ε Λ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ  
4050070 Τ Ε Σ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ  
4050040 Τ Ε Σ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
4057010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ  
4059010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ