272 Δ/ΝΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2440050 1Ο Τ Ε Ε ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΩΝ  
2440030 1Ο Τ Ε Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2401010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2451010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2440040 2Ο Τ Ε Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2401020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2451020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2450040 3Ο Τ Ε Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2401030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2451030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2401040 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2451040 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2401050 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2401070 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2401055 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2402090 Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ  
2404010 Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΟΥ  
2406020 Γ/ΣΙΟ ΑΜΦΙΠΑΓΙΤΩΝ  
2405010 Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ  
2410010 Γ/ΣΙΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2406010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ  
2409010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2407010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡ  
2401060 Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
2401065 Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
2402010 Γ/ΣΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ  
2408050 Γ/ΣΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2403010 Γ/ΣΙΟ ΠΑΞΩΝ  
2408010 Γ/ΣΙΟ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2402050 Γ/ΣΙΟ ΣΠΑΡΤΥΛΛΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2490050 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΩΝ  
2454010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ  
2457010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2451075 ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚ  
2452010 ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ  
2458010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ  
2455010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ  
2459010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ Α,Β  
2453010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
2451060 ΤΑΞ ΛΥΚ/ΓΥΜ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΣΠΕΡ.