273 Δ/ΝΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
1201010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
1251010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
1201020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
1251020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
1201030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
1251030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
1201040 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
1201041 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
1201042 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
1201043 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
1201046 Γ/ΣΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ  
1201038 Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
1251046 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ  
1251038 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ