275 Δ/ΝΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
750075 1Ο Τ Ε Ε ΑΛΙΑΡΤΟΥ  
701010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ  
701030 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
751010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ  
750070 2Ο Τ Ε Ε ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ  
701020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ  
701031 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
751020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ  
701021 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ  
701022 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ  
714015 Γ/ΣΙΟ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
711010 Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
712040 Γ/ΣΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  
703010 Γ/ΣΙΟ ΑΡΑΧΩΒΗΣ  
712010 Γ/ΣΙΟ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ  
710010 Γ/ΣΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ  
705010 Γ/ΣΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΜΠΑΡΛΕΙΟΝ  
713010 Γ/ΣΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ  
701025 Γ/ΣΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΕΣΠΕΡ  
713011 Γ/ΣΙΟ ΠΑΥΛΟΥ  
701040 Γ/ΣΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ  
753010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΗΣ  
762010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ  
760010 ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ  
755010 ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΜΠΑΡΛΕΙΟΝ  
751030 ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
762040 Τ Λ ΓΥΜΝ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  
761010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
764015 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
763010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Α,Β  
751025 ΤΑΞ ΛΥΚ ΕΣΠ ΓΥΜΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ