276 ΓΡ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
702022 04ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΗΒΑΣ  
702025 05ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΗΒΑΣ  
740100 1Ο Τ Ε Ε ΘΗΒΑΣ  
740060 1Ο Τ Ε Ε ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ  
740105 1Ο Τ Ε Ε ΟΙΝΟΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  
702010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΗΒΑΣ  
752010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ  
750110 2Ο Τ Ε Ε ΘΗΒΑΣ  
702020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΗΒΑΣ  
752020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ  
702021 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΗΒΑΣ  
714010 Γ/ΣΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ  
708010 Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ  
709010 Γ/ΣΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ  
704010 Γ/ΣΙΟ ΒΑΓΙΩΝ  
702030 Γ/ΣΙΟ ΔΟΜΒΡΑΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΑΣ  
704020 Γ/ΣΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ  
706010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ  
707030 Γ/ΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΗΒΩΝ  
704030 Γ/ΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΘΗΒΩΝ  
707010 Γ/ΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  
702035 Γ/ΣΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝ  
758010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ  
754010 ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ  
754020 ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ  
752022 ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ  
757030 ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΘΗΒΩΝ  
757010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  
764010 Τ Λ ΓΥΜΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ  
759010 Τ Λ ΓΥΜΝ ΑΣΩΠΙΑΣ  
752030 Τ Λ ΓΥΜΝ ΔΟΜΒΡΑΙΝΗΣ  
754030 Τ Λ ΓΥΜΝ ΠΥΛΗΣ  
752021 Τ ΛΥΚ ΓΥΜΝ 3ΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ  
752035 Τ ΛΥΚ ΕΣΠ ΓΥΜΝ ΘΗΒΑΣ  
756010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ Α,Β