277 Δ/ΝΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ
4840030 1Ο Τ Ε Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
4801010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
4850040 2Ο Τ Ε Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
4801015 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
4801020 ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
4802020 Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ  
4806010 Γ/ΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ  
4802090 Γ/ΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ  
4807010 Γ/ΣΙΟ ΔΕΣΦΙΝΗΣ  
4808010 Γ/ΣΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ  
4803010 Γ/ΣΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  
4802010 Γ/ΣΙΟ ΙΤΕΑΣ  
4804010 Γ/ΣΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ  
4805010 Γ/ΣΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ  
4851009 ΕΠΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
4851010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
4852020 ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ  
4856010 ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ  
4853010 ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  
4852010 ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ  
4854010 ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ  
4852090 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΔΕΛΦΩΝ  
4858010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α,Β,Γ