280 Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1340030 1Ο Τ Ε Ε Δ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ  
1390060 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
1307010 Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ  
1309010 Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ  
1306010 Γ/ΣΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΗΣ  
1303030 Γ/ΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΗΣ  
1301010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
1303010 Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ  
1308010 Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ ΕΥΡΥΤΑ  
1304010 Γ/ΣΙΟ ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΤΣΑΜΠΕΙΟΝ  
1306030 Γ/ΣΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ  
1305010 Γ/ΣΙΟ ΦΟΥΡΝΑ  
1351010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
1350070 Τ Ε Ε ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
1340060 Τ Ε Λ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
1356010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ  
1353010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ  
1354010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΠΡΟΥΣΟΥ  
1356030 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ  
1355010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΦΟΥΡΝΑ