281 Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
3101051 15ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3101010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3106010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
3151010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3156010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
3106020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
3156020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
3101030 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3151030 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3101040 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3151040 5ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3107090 Γ/ΚΟ Π/ΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ  
3106080 Γ/ΣΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
3106070 Γ/ΣΙΟ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
3113010 Γ/ΣΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ  
3101055 Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
3106050 Γ/ΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΥΔΡΙΟΥ  
3106090 Γ/ΣΙΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ  
3101060 Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3151055 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚ  
3151060 ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ