282 1 ΓΡ ΛΑΡΙΣΑΣ
3101045 10ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3151045 10ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3101046 11ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3151046 11ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3151009 12Ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3101047 12ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3101048 13ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3101049 14ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3107020 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  
3101020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3107021 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  
3151020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3101021 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3151021 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3101041 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3151041 6ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3101042 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3151042 7ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3101043 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3151043 8ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3101044 9ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3151044 9ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3102010 Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΑΣ  
3111010 Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΑΡΙΣ  
3107010 Γ/ΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3107030 Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ  
3112010 Γ/ΣΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ  
3111030 Γ/ΣΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  
3103010 Γ/ΣΙΟ ΓΟΝΝΩΝ  
3102015 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙ  
3114010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ  
3111060 Γ/ΣΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3101050 Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
3105050 Γ/ΣΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  
3102020 Γ/ΣΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΑΓΙΑΣ  
3109010 Γ/ΣΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ  
3108090 Γ/ΣΙΟ ΣΤΟΜΙΟΥ  
3105010 Γ/ΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ  
3118010 Γ/ΣΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3152010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ  
3157010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ  
3159015 ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  
3153010 ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ  
3164010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3159010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3155010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ  
3157020 ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  
3162010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ  
3161060 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΛΑΡ  
3168010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΦΑΛΑΝΗΣ