283 2 ΓΡ ΛΑΡΙΣΑΣ
3104010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ  
3154010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ  
3104020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ  
3154020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ  
3110010 Γ/ΚΟ Π/ΜΑ ΚΑΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3115010 Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ  
3117010 Γ/ΣΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ  
3103040 Γ/ΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ  
3116010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3111040 Γ/ΣΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ  
3108010 Γ/ΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ  
3104022 Γ/ΣΙΟ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ  
3104030 Γ/ΣΙΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ  
3166010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3161040 ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ  
3158010 ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  
3154030 ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ  
3165010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ Α,Β  
3167010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ