284 Δ/ΝΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
3551040 05ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3551045 06ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3501010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3551010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3501030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3551030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3501040 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3501041 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3551001 7Ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3501042 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3501044 9ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3501050 Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
3501047 Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ