285 1 ΓΡ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
3501045 10ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3551009 2Ο ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ  
3501020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3551020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3501031 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3551031 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3501043 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  
3501080 Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ  
3506010 Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ  
3503010 Γ/ΣΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ  
3504010 Γ/ΣΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ  
3509010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ  
3501090 Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΒΟΛΟΥ  
3511010 Γ/ΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ  
3514010 Γ/ΣΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ  
3515010 Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ  
3505010 Γ/ΣΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  
3551080 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ  
3556010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ  
3551050 ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
3554010 ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ  
3559010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ  
3555010 ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  
3563020 Τ Λ ΓΥΜΝ ΠΤΕΛΕΟΥ  
3565010 Τ ΛΥΚ ΓΥΜΝ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ