286 Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2240060 1Ο Τ Ε Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2201010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2251010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2250070 2Ο Τ Ε Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2201020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2251020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2201030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2251030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2201031 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2251031 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2251009 5Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2201032 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2240090 6Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2201033 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2201034 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
2201050 Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
2201038 Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
2251038 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
2255080 Τ Ε Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΣΠ