288 Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4551040 05ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4551045 06ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4540050 1Ο Τ Ε Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4501010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4551010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4540055 2Ο Τ Ε Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4501020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4551020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4550060 3Ο Τ Ε Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4501030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4551030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4501031 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4551031 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4501040 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4501041 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4551009 7Ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4501042 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4501043 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4501044 9ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4501028 Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
4501025 Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ  
4551028 ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ