289 ΓΡ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4502012 02ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  
4540060 1Ο Τ Ε Ε ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  
4540065 1Ο Τ Ε Ε ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ  
4502010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  
4503010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΥΛΗΣ  
4555010 1ΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ  
4503015 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΥΛΗΣ  
4510010 Γ/ΣΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ  
4507010 Γ/ΣΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ  
4502090 Γ/ΣΙΟ ΖΑΡΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4506010 Γ/ΣΙΟ ΚΟΝΙΣΚΟΥ  
4509010 Γ/ΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  
4513010 Γ/ΣΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΡΙΚ  
4503090 Γ/ΣΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4508010 Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ  
4505020 Γ/ΣΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  
4511010 Γ/ΣΙΟ ΟΞΥΝΕΙΑΣ  
4504010 Γ/ΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  
4507050 Γ/ΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ  
4512010 Γ/ΣΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ  
4505010 Γ/ΣΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ  
4503050 Γ/ΣΙΟ ΦΗΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4557010 ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
4552010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  
4555020 ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  
4553010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ  
4540070 Τ Ε Ε ΠΥΛΗΣ