290 Δ/ΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
840010 1Ο Τ Ε Ε ΔΕΣΚΑΤΗΣ  
801010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
851010 1ΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
850030 2Ο Τ Ε Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
801020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
851020 2ΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
802010 Γ/ΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ  
803010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
804010 Γ/ΣΙΟ ΚΙΒΩΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
805010 Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
853010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
852010 ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ  
840030 Τ Ε Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
854010 Τ Λ ΓΥΜΝ ΚΙΒΩΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
855010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Α