291 Δ/ΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
2701010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2751010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2701011 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2751011 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2701020 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2751020 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2701021 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2701022 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2701025 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2701030 Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  
2706015 Γ/ΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
2701026 ΕΣΠ Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2751026 ΕΣΠ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2751001 ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ