292 1 ΓΡ ΚΟΖΑΝΗΣ
2704010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  
2754010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  
2704011 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  
2754011 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  
2751009 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  
2750110 3Ο Τ Ε Ε ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  
2704020 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  
2754020 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  
2704021 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  
2704022 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  
2710010 Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟ  
2710030 Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2710070 Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2711010 Γ/ΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2720010 Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2716010 Γ/ΣΙΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2760010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ Α,Β  
2766010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ Α,Β