293 Δ/ΝΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2351010 01ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2340030 1Ο Τ Ε Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2302010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  
2301010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2350030 2Ο Τ Ε Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2302012 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  
2301020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2351011 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2351009 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2301030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2390030 4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2301035 4ΟΝ ΓΥΜΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2304010 Γ/ΣΙΟ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2302090 Γ/ΣΙΟ ΓΑΥΡΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2305010 Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2307010 Γ/ΣΙΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ  
2309010 Γ/ΣΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ  
2306010 Γ/ΣΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2308010 Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ  
2303010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  
2308020 Γ/ΣΙΟ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
2309016 Γ/ΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ  
2302030 Γ/ΣΙΟ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ  
2301040 ΓΥΜΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΣΠΕΡ  
2358010 ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ  
2351015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  
2351055 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝ  
2353010 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  
2340035 Τ Ε Ε ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ