294 Δ/ΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4740051 1Ο Τ Ε Ε ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
4740050 1Ο Τ Ε Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4701010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4751009 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4750060 2Ο Τ Ε Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4701020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4790050 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4701030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4703010 Γ/ΣΙΟ ΑΕΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
4710010 Γ/ΣΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ  
4702010 Γ/ΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
4709010 Γ/ΣΙΟ ΒΑΡΥΚΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4705010 Γ/ΣΙΟ ΒΕΥΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4701070 Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΩ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ  
4704010 Γ/ΣΙΟ ΛΑΙΜΟΥ  
4702030 Γ/ΣΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4708010 Γ/ΣΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4706010 Γ/ΣΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Μ  
4707010 Γ/ΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4701080 Γ/ΣΙΟ ΚΛΕΙΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4710015 ΕΣΠ Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4752010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
4751010 ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4750061 Τ Ε Σ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
4757010 Τ Λ Γ/ΣΙΟΥ ΦΙΛΩΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4758010 Τ Λ ΓΥΜΝ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4760015 Τ Λ ΕΣΠ Γ/ΣΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ