295 Δ/ΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
3901028 07ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3940050 1Ο Τ Ε E ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3950070 1Ο Τ Ε Ε ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ  
3901010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3951010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3940052 2Ο Τ Ε E ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3951009 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3901011 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3950060 3Ο Τ Ε Ε ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3901020 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3951020 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3901021 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3951021 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3901025 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3990052 6Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3901026 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
3901027 Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
3901005 Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
3951027 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ