297 Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
1601032 07ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
1640060 1Ο Τ Ε Ε ΒΕΡΟΙΑΣ  
1601010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
1651010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
1650070 2Ο Τ Ε Ε ΒΕΡΟΙΑΣ  
1601011 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
1651011 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
1601020 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
1651020 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
1601021 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
1651021 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
1651009 5Ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
1601030 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
1601031 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
1604030 Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
1601035 Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
1608010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ  
1609010 Γ/ΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Μ  
1604010 Γ/ΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ  
1606010 Γ/ΣΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ  
1659010 ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  
1654010 ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ  
1651035 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  
1656010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ