298 1 ΓΡ ΗΜΑΘΙΑΣ
1640081 1Ο Τ Ε Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
1602010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
1652010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
1652090 2Ο Τ Ε Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
1602011 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
1652011 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
1602060 Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
1602020 Γ/ΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ  
1602040 Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ  
1652020 ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ