299 Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΛΑΣ
3801010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ  
3801020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ  
3801030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ  
3802010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  
3802020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  
3804010 Γ/ΣΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ  
3805010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ  
3805020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ  
3805060 Γ/ΣΙΟ ΠΕΤΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΗΣ  
3807010 Γ/ΣΙΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ  
3809010 Γ/ΣΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ  
3811010 Γ/ΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΥ  
3812010 Γ/ΣΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ  
3840070 1Ο Τ Ε Ε ΕΔΕΣΣΑΣ  
3840130 1Ο Τ Ε Ε ΑΡΙΔΑΙΑΣ  
3840135 1Ο Τ Ε Ε ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ  
3850080 2Ο Τ Ε Ε ΕΔΕΣΣΑΣ  
3850140 2Ο Τ Ε Ε ΑΡΙΔΑΙΑΣ  
3851009 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ  
3851010 ΕΠΛ ΣΚΥΔΡΑΣ  
3851011 ΕΠΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  
3851012 ΕΠΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
3851013 ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ  
3851020 ΓΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ  
3852010 1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  
3854010 ΛΥΚΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ  
3855010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ  
3891012 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ