300 ΓΡ ΠΕΛΛΑΣ
3803010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
3806010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ  
3853010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
3840110 1ΟΝ Τ Ε Ε ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
3803020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
3806015 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ  
3853020 2ΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
3840115 2ΟΝ Τ Ε Ε ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
3850120 3Ο Τ Ε Ε ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
3803030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
3803040 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
3808010 Γ/ΣΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ  
3803015 Γ/ΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ  
3803045 Γ/ΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ  
3810010 Γ/ΣΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ  
3815010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΗΣ  
3814010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ  
3803060 Γ/ΣΙΟ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΠΕΛΛΗΣ  
3813010 Γ/ΣΙΟ ΠΕΛΛΑΣ  
3865010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΗΣ