302 1 ΓΡ Α Δ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
1901021 10ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901259 11ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951259 11ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901182 12ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901100 13ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951100 13ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901120 15ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951120 15ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901130 16ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951130 16ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901140 17ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951140 17ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901150 18ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901196 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901101 20ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951141 23ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951172 25ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901173 26ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901198 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901170 30ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901166 32ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901040 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951040 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901172 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901070 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951070 7ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901180 Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
1901028 Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
1951180 ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
1951028 ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
1951196 ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ