303 2 ΓΡ Α Δ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
1901060 01ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
1901252 04ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ  
1901012 06ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1901013 07ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1901230 10ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1969020 10ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
1969025 12ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901110 14ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951200 18ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901160 19ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1919010 1Ο Γ/ΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ  
1901207 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ  
1901010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901190 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1919020 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ  
1901051 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901200 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ  
1901240 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ  
1951051 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951201 20ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901111 21ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951202 22ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901161 24ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951161 24ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901171 27ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951207 27ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901174 28ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951208 28ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗΣ  
1901175 29ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951209 29ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1919015 2Ο Γ/ΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ  
1901208 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ  
1919022 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ  
1901052 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901201 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ  
1901250 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ  
1951052 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951240 30ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901177 31ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951250 31ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951251 32ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901183 33ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951252 33ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901209 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ  
1901195 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1901202 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ  
1901251 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ  
1901080 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1901203 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
1901011 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1901179 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951162 6ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901178 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901014 8ΟΝ ΓΥΜΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1901181 9ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901016 9ΟΝ ΓΥΜΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1902010 Γ/ΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  
1905010 Γ/ΣΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ  
1904050 Γ/ΣΙΟ ΛΑΧΑΝΑ  
1912010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ  
1901197 Γ/ΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ  
1901210 Γ/ΣΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  
1915010 Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ  
1914010 Γ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
1919025 ΕΙΔ ΓΥΜΝ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΚΩΦΩΝ  
1969010 ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ  
1952010 ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  
1951210 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ