304 3 ΓΡ Α Δ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
1951190 01ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1951060 01ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
1951057 12ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951110 14ΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951160 19ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951111 21ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951112 26ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951194 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1951195 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1951050 5ΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951011 5ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1951012 6ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1951013 7ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1951053 8ΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1951055 9ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1915017 Γ/ΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1915015 Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ  
1951197 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ  
1955010 ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ  
1962010 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ  
1965010 ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ