308 Δ/ΝΣΗ ΚΙΛΚΙΣ
2640070 1Ο Τ Ε Ε ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ  
2640060 1Ο Τ Ε Ε ΚΙΛΚΙΣ  
2601010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ  
2651010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ  
2640065 2Ο Τ Ε Ε ΚΙΛΚΙΣ  
2601020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ  
2651020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ  
2650070 3Ο Τ Ε Ε ΚΙΛΚΙΣ  
2601025 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ  
2602010 Γ/ΣΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  
2612010 Γ/ΣΙΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΚΙΛΚΙΣ  
2603010 Γ/ΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ  
2610010 Γ/ΣΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  
2607010 Γ/ΣΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ  
2609010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ  
2605010 Γ/ΣΙΟ ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ  
2613010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙ  
2608010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ Μ  
2614010 Γ/ΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  
2606010 Γ/ΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ  
2614090 Γ/ΣΙΟ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  
2611010 Γ/ΣΙΟ ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ  
2604010 Γ/ΣΙΟ ΧΕΡΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ  
2652010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  
2653010 ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ  
2657010 ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ  
2655010 ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ  
2656010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ  
2654010 ΛΥΚΕΙΟ ΧΕΡΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ  
2669010 Τ Λ ΓΥΜΝ ΚΑΜΠΑΝΗΣ  
2663010 Τ Λ ΓΥΜΝ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ