310 Δ/ΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
4401060 07ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
4401010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
4451010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
4401020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
4451020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
4401030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
4451030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
4401031 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
4451031 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
4401040 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
4451040 5ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
4401050 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
4401065 Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ  
4401055 ΕΣΠ Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
4451050 Τ ΛΥΚ 6ΟΥ ΓΥΜΝ ΣΕΡΡΩΝ  
4451065 Τ ΛΥΚ ΓΥΜΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ