312 Δ/ΝΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
951030 03ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  
940030 1Ο Τ Ε Ε ΔΡΑΜΑΣ  
940050 1Ο Τ Ε Ε ΔΟΞΑΤΟΥ  
940060 1Ο Τ Ε Ε ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
901010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  
951010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  
940040 2Ο Τ Ε Ε ΔΡΑΜΑΣ  
901020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  
951020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  
950040 3Ο Τ Ε Ε ΔΡΑΜΑΣ  
901030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  
901037 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  
951009 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  
990030 5Ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  
901038 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  
990040 6Ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  
901039 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  
901060 Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
901040 Γ/ΣΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  
901066 Γ/ΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
901065 Γ/ΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
906010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  
903010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  
905010 Γ/ΣΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ  
908010 Γ/ΣΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΕΩΣ  
907010 Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  
910012 Γ/ΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  
902010 Γ/ΣΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  
903030 Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  
904015 Γ/ΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ  
904010 Γ/ΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
909010 Γ/ΣΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ  
910010 Γ/ΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ  
951040 ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  
951065 ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
956010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  
953010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  
954010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
940065 Τ Ε Ε ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  
957010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  
952010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ