313 Δ/ΝΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
2101032 07ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
2140060 1Ο Τ Ε Ε ΚΑΒΑΛΑΣ  
2101010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
2151010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
2140070 2Ο Τ Ε Ε ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
2101011 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
2151011 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
2150090 3Ο Τ Ε Ε ΚΑΒΑΛΑΣ  
2101020 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
2151020 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
2150095 4Ο Τ Ε Ε ΚΑΒΑΛΑΣ  
2101021 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
2151021 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
2101030 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
2151030 5ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
2151009 6Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
2101031 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
2101040 Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
2101035 Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
2101001 Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  
3790005 Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤ  
2151035 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ