315 Δ/ΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
3701010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
3751010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
3740050 1ΟΝ Τ Ε Ε ΓΛΑΥΚΗΣ  
3740040 1ΟΝ Τ Ε Ε ΞΑΝΘΗΣ  
3701020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
3751020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
3740045 2ΟΝ Τ Ε Ε ΞΑΝΘΗΣ  
3750050 3Ο Τ Ε Ε ΞΑΝΘΗΣ  
3701030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
3751025 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
3701040 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
3790040 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
3701045 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
3701046 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
3703010 Γ/ΣΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ  
3705080 Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ  
3707010 Γ/ΣΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ  
3704090 Γ/ΣΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ  
3706010 Γ/ΣΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  
3704010 Γ/ΣΙΟ ΕΧΙΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  
3704015 Γ/ΣΙΟ ΕΧΙΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΙΕΡΑΣΠ  
3701048 Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
3701049 Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
3708010 Γ/ΣΙΟ ΟΛΒΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  
3701060 Γ/ΣΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  
3705010 Γ/ΣΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ  
3702010 Γ/ΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  
3709010 Γ/ΣΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ  
3790010 ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ  
3753010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ  
3754090 ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ  
3754015 ΛΥΚΕΙΟ ΕΧΙΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΙΕΡΑΣΠ  
3751048 ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
3752010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ